Welk perspectief is er?

Dinsdag en woensdag 5 en 6 juli vertegenwoordigden Marcel Bruins en Leendert Lodder 50PLUS tijdens de laatste Provinciale Statenvergadering voor het reces. Mede door voorbereidend werk van Theo Weijers kwamen Marcel en Leendert goed beslagen ten ijs.

De meest in het oog springende onderwerpen van deze vergadering waren de Perspectiefnota 2022 en het GMS en het Rijksprogramma Stikstofreductie en Natuurverbetering.

Perspectiefnota

In zijn betoog over de Perspectiefnota benadrukte Marcel dat de wereld er aanzienlijk anders uitziet dan in 2019 bij het aantreden van deze Provinciale Staten. Crisis op crisis lijken zich te stapelen. Of het nu gaat om stikstof, energie, klimaat, OV, of de vertrouwenscrisis die de regering in Den Haag treft. In hoeverre kan Gedeputeerde Staten ons loodsen door al deze crises heen? De oorzaak ligt in Den Haag, en wij zitten met de gebakken peren. Het belangrijkste is dat we de discussie blijven voeren op de inhoud.

Stikstofreductie en Natuurverbetering

In zijn bijdrage over Stikstof maakte Leendert duidelijk dat heel Nederland op zijn kop staat. Als we de ontstane situatie niet oplossen gebeuren er ongelukken. We moeten oppassen dat we geen technocratisch door cijfers gestuurde organisatie worden. De menselijke maat verdient ook aandacht. GMS is hiervoor een goede manier. Idealisme kan leiden tot kokervisie, hiervoor moeten we oppassen. Hou het doel in het oog en neem er de tijd voor.

Vergadering bijwonen

Wilt u de Provinciale Statenvergadering terugkijken, gebruik dan onderstaande link: https://gelderland.parlaeus.nl/user/homepage

De eerstvolgende Beeldvormende en Oordeelsvormende vergaderingen vinden plaats op 7 en 14 september. De eerstvolgende Provinciale Statenvergadering vindt plaats op de woensdag 28 september.

Volg 50PLUS Gelderland
This entry was posted in Nieuws Fractie and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.