Waarom worden ouderen buitengesloten?

Woensdag 28 september vertegenwoordigden Marcel Bruins en Leendert Lodder 50PLUS tijdens de eerste Provinciale Statenvergadering na het zomerreces. Mede door voorbereidend werk van Theo Weijers kwamen Marcel en Leendert goed beslagen ten ijs.

De meest in het oog springende onderwerpen van deze vergadering waren de Aanpassing regeling Toekomstbestendig wonen en Gelders Warmte Infrabedrijf.

Toekomstbestendig wonen

In zijn betoog over Toekomstbestendig wonen benadrukte Leendert dat Gelderland een provincie is waarin niet wordt gediscrimineerd. Het onderliggende voorstel is in dat kader bijna perfect. In een clausule staat namelijk een maximum leeftijd van 75 jaar. Waarom worden 75-jarigen buitengesloten vroeg Leendert zich af?! Waarom mag deze groep mensen niet meedoen, terwijl het prima juridisch goed af te kaderen is?!

Gelders Warmte Infrabedrijf

In Marcels bijdrage over het Gelders Warmte Infrabedrijf gaf hij aan dat 50PLUS tevreden is over het feit dat de provincie de regie neemt over de gemeenten. Dit is belangrijk voor de toekomst. Tevens zal de provincie als een vliegwiel kunnen fungeren voor de totstandkoming van nieuwe projecten.

Vergadering bijwonen

Wilt u de Provinciale Statenvergadering terugkijken, gebruik dan onderstaande link: Provinciale Staten van 28 september 2022 (parlaeus.nl)

De eerstvolgende Beeldvormende en Oordeelsvormende vergaderingen vinden plaats op 12 en 19 oktober. De eerstvolgende Provinciale Statenvergadering vindt plaats op woensdag 9 november.

Volg 50PLUS Gelderland
This entry was posted in Nieuws Fractie and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.