Demonstratie bij Camping Zennewijnen wat 50PLUS betreft! onterecht verboden

Burgers en campingbewoners Zennewijnen laten stem horen

Op afgelopen zaterdag, 6 april ’24, vond een spontane protestactie plaats recht tegenover Camping Zennewijnen gelegen in de gemeente Tiel. Campingbewoners kregen te horen dat ze voor het einde van het jaar weg moeten en dat er luxe nieuwe chalets worden geplaatst.  Omwonenden wilden potentiële kopers ‘wakker schudden’ en lieten hun ongenoegen blijken. Ondanks dat de campingeigenaar handhaving inschakelde, bleef de actie ongemoeid, vermoedelijk zo viel te horen van campinggasten en omwonenden vanwege het feit dat de demonstratie plaats vond op een locatie op privéterrein. Helaas werden de flyers die aan chalet-geïnteresseerden werden uitgedeeld, belemmerd, waardoor de boodschap slechts beperkt verspreid kon worden

.

Recht op demonstratie is een fundamenteel recht

Het recht op demonstratie is een fundamenteel recht, geen gunst. In Nederland is het verplicht om een demonstratie aan te melden bij de gemeente, maar ook spontane en niet-aangemelde demonstraties verdienen bescherming. Demonstreren is wereldwijd een mensenrecht, echter staat dit recht onder druk, ook in Nederland. Te vaak worden demonstranten geconfronteerd met onnodige belemmeringen die in strijd zijn met de mensenrechten.

Flyer die niet uitgedeeld mocht worden

Het is dan ook niet te begrijpen dat de demonstratie is ingeperkt door de BOA en de Politie. Dit gebeurd onder gezag van de burgemeester van de Gemeente Tiel. Het was immers een vreedzaam protest waarbij geen risico’s te verwachten vielen. Uitgangspunt is dat demonstreren een recht is dat vreedzaam moet worden uitgeoefend, tenzij het tegendeel bewezen is. Het niet (tijdig) melden van een demonstratie mag geen reden zijn om het protest te verbieden of te beëindigen.

In plaats daarvan moet de kennisgeving dienen als het startpunt van een open dialoog tussen de in dit geval de gemeente Tiel en de demonstranten, waarbij beide partijen dienen samen te werken om het protest veilig te laten verlopen.

 

Minimale inspanning

Bovendien geldt het principe van “within sight and sound”, wat betekent dat de overheid zich maximaal moet inspannen om een demonstratie mogelijk te maken op een locatie die relevant is voor het protest. Verplaatsing van demonstranten op basis van een noodbevel, zoals bestuurlijk verplaatsen, wordt als vrijheidsontneming beschouwd en is in strijd met de grondbeginselen van demonstratierechten.

Het is dus van belang dat de overheid demonstraties faciliteert en de stem van haar burgers respecteert. Demonstreren is een uiting van betrokkenheid bij de samenleving en moet worden gekoesterd als een fundament van democratie.

Afgelopen week zijn er aanvullende vragen gesteld door van Straten, Statenlid 50PLUS in Gelderland in verband met het mogelijk ontbreken van natuurvergunningen en het verstoren van soorten in en nabij een natura 2000 gebied.  Via deze link kunt u de vragen die gesteld zijn aan Gedeputeerde Staten lezen.  https://gelderland.notubiz.nl/modules/4/Statenvragen/931533

De Gelderse 50PLUS fractie is dan ook benieuwd of de gemeenteraad hier vragen over gaan stellen.

Volg 50PLUS Gelderland
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.