Luister naar de inwoners!

Woensdag 11 mei vertegenwoordigden Marcel Bruins en Leendert Lodder 50PLUS tijdens de Provinciale Statenvergadering. Mede door voorbereidend werk van Theo Weijers kwamen Marcel en Leendert goed beslagen ten ijs.

De meest in het oog springende onderwerpen van deze vergadering waren het Coördinatiebesluit Windpark IJsselwind Zutphen, Openbaar vervoer onder druk concessie Arnhem – Nijmegen en Veluwe Zuid en als laatste Kernenergie in de Gelderse energiemix vanaf 2030.

Windpark IJsselwind Zutphen

In zijn betoog over het Coördinatiebesluit Windpark IJsselwind Zutphen benadrukte Leendert dat 50PLUS een voorstander is van de energietransitie, maar tevens beducht is voor miskleunen. Voor veel statenleden is het een “ver van mijn bed” show. Voor de mensen in Eefde is dit niet zo, de ruimte is gewoonweg te krap om windmolens te plaatsen. 50PLUS wil graag een uitstel van dit besluit, aangezien een week later meer informatie beschikbaar is over de gezondheidsrisico’s van windmolens.

Openbaar vervoer onder druk

In zijn bijdrage over Openbaar vervoer onder druk stelde Leendert dat de Provincie weer meer het heft in handen moet nemen om de passagiers naar het OV te krijgen. Start met het vinden van een goede slogan, zoals “Gelderland levert je mooie streken”, om mensen te enthousiasmeren. Verder zou Gedeputeerde Staten werkgevers kunnen motiveren om hun werknemers het OV meer te laten gebruiken. Voor de ouderen zou het wenselijk zijn een onderzoek te doen om te achterhalen waar voor deze doelgroep het OV aan zou moeten voldoen. Het in stand houden van de lijnen is cruciaal, nog meer lijnen opheffen is onwenselijk. Het OV is een nutsvoorziening, deze kost bij voorbaat geld.

Kernenergie in de Gelderse energiemix

“Geen enkele vorm van energie moet worden vermeden”, zo begon Leendert zijn betoog over kernenergie in de Gelderse energiemix. Niets zou moeten worden uitgesloten gezien de grote uitdaging die voor ons ligt.

Vergadering bijwonen

Wilt u de Provinciale Statenvergadering terugkijken, gebruik dan onderstaande link: https://gelderland.parlaeus.nl/user/homepage

De eerstvolgende Beeldvormende en Oordeelsvormende vergaderingen vinden plaats op 18 mei en 25 mei. De eerstvolgende Provinciale Statenvergadering vindt plaats op woensdag 8 juni.

Volg 50PLUS Gelderland
This entry was posted in Nieuws Fractie and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.