Kandidaten voor verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen zijn bekend!

In Grand Café De Bongerd in Heteren werd op 24 november jl. de najaars-PAV (Provinciale Algemene Vergadering) gehouden. Voorheen werd de afkorting ALV gebezigd, maar sinds enige wordt dit als ongemakkelijk beschouwd vanwege de verwarring met de term ALV van het hoofdbestuur.

De voorzitter opent om half elf de vergadering ten overstaan van ongeveer veertig geïnteresseerden. Het streven is om rond de klok van 13 uur af te ronden.

De notulen van de PAV – nog maar een keertje herhalen deze afkorting – van 1 september 2018 worden goedgekeurd met de opmerking uit de zaal dat op die dag niet alle stemmingen schriftelijk waren gebeurd, wat abusievelijk in de notulen stond. Daarna passeren de notulen het station van goedkeuring.

Het enige ingekomen stuk is bijzonder van aard. Een e-mail van het hoofdbestuur, waarin diverse wijzigingen werden voorgesteld ten aanzien van de voorlopige kandidatenlijsten.
Na enkele schriftelijke stemmingen worden er dienovereenkomstig wijzigingen aangebracht en zijn de kandidaten voor de Provinciale Staten en de Waterschappen Vallei en Veluwe, Rivierenland en Rijn en IJssel bekrachtigd en vastgesteld.

Vervolgens lichten Marcel Bruins en Jan Opschoor enige zaken toe omtrent de verkiezingsprogramma’s van Provinciale Staten en Waterschappen. Beide programma’s worden door de leden goedgekeurd.

De campagneleider Theo Weijers krijgt de microfoon om zijn strategische aanpak ten aanzien van de verkiezingen in het voorjaar toe te lichten. Hij deed tevens een oproep aan de aanwezige leden om actief mee te denken hoe wij als 50PLUS meer aandacht kunnen krijgen in de Gelderse campagnetijd die rond half januari van start gaat.

Tenslotte krijgt Bert Kannegieter, vertegenwoordiger namens het hoofdbestuur, het woord. Hij laat zijn licht schijnen op de landelijke ontwikkelingen en de geplande verkiezingsbudgetten; tevens is er tijd voor vragen.
Om 13 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Note:
De media is van deze verkiezingen door het bestuur van 50PLUS Gelderland op de hoogte gebracht middels onderstaande persberichten:
Persbericht verkiezingen Provinciale Staten
Persbericht verkiezingen Waterschap Rijn en IJssel
Persbericht verkiezingen Waterschap Rivierenland
Persbericht verkiezingen Waterschap Vallei en Veluwe

Volg 50PLUS Gelderland
Dit bericht is geplaatst in Nieuws Bestuur met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.