Vergadering Provinciale Staten 19 december 2018

Op woensdag 19 december vond de laatste Provinciale Statenvergadering van het jaar plaats. Het voorbereidende werk werd verricht door de fractie van 50PLUS die naast Marcel bestaat uit Ruud Bakkers, Theo Weijers en fractiemedewerker Chretien Mali.

De meest in het oog springende onderwerpen van deze vergadering waren de actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2018 en de oprichting van het CITC, het innovatiecentrum voor Chiptechnologie, in Nijmegen.

In zijn betoog over de actualisatie van de Omgevingsvisie benadrukte Marcel de noodzaak van transparantie en begrijpelijkheid naar de inwoners toe. Als enige partij in de Staten sprak Marcel over het belang van de kwaliteit van wonen voor ouderen. De Provincie zou in haar ambities meer aandacht voor ouderen moeten hebben.

Bij de oprichting van het CITC speelt volgens de fractie van 50PLUS ook prestige een grote rol. Voor 50PLUS moet continue de vraag worden gesteld: “Wat heeft de Gelderlander hier aan?”. 50PLUS ondersteunt het voorstel tot het beschikbaar stellen van een subsidie van 7,5 miljoen euro, maar vindt het belangrijk dat de mogelijkheid bestaat te stoppen indien het onvoldoende oplevert.

Deze vergadering was tevens de laatste vergadering met Commissaris van de Koning Clemens Cornielje als voorzitter Hij werd tijdens de vergadering onder luid applaus al even in het zonnetje gezet met een bos bloemen in Gelderse kleuren. Op woensdag 23 januari is er een bijzondere Provinciale Statenvergadering in het kader van het formele afscheid.
Tijdens de eerstvolgende reguliere Provinciale Statenvergadering zal de nieuwe Commissaris van de Koning John Berends de vergadering voorzitten.

De eerstvolgende Commissievergaderingen en Provinciale Staten zijn gepland op woensdag 16 januari en woensdag 30 januari. Deze vergaderingen zullen plaatsvinden in het Huis der Provincie. U bent hierbij van harte welkom.

Tot slot wenst de fractie van 50PLUS u prettige feestdagen en een goed en gelukkig Nieuwjaar!

Volg 50PLUS Gelderland
Dit bericht is geplaatst in Nieuws Fractie met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.