Een betrouwbare overheid is cruciaal!

Dinsdag 6 en woensdag 7 juli vertegenwoordigden Marcel Bruins en Leendert Lodder 50PLUS tijdens de Provinciale Statenvergadering. Mede door voorbereidend werk van Hanneke ten Brinke en Theo Weijers kwamen Marcel en Leendert beslagen ten ijs. Deze vergadering was de laatste voor het reces.

De meest in het oog springende onderwerpen waren de Samenvoeging van Scherpenzeel en Barneveld en de Midterm review/Perspectiefnota.

Herindelingsadvies Barneveld-Scherpenzeel

Op dinsdagavond was het voornaamste onderwerp de samenvoeging van Scherpenzeel en Barneveld. 50PLUS woordvoerder Leendert was de dagen hiervoor al in het nieuws gekomen in verband met de aangekondigde motie die oproept tot een integriteitsonderzoek in dit dossier. Volgens 50PLUS is een betrouwbare overheid van wezenlijk belang in een democratisch proces. Indien er enige twijfel is over het gevoerde proces, is het wegnemen van deze twijfel van fundamenteel belang.
In de afgelopen tijd is er door inwoners, raadsleden, burgermeester en deskundigen aangegeven dat de integriteit van het Provinciaal bestuur in het geding zou kunnen zijn. De uitvoering van de motie zou hierover uitsluitsel kunnen geven. Helaas zijn het vooral de coalitiepartijen die bij hun afweging hier geen oor voor hebben.

Uitwerking Midterm review/Perspectiefnota 2022

In zijn betoog over de Midterm review/Perspectiefnota uitte Marcel zijn zorgen. Zorgen bijvoorbeeld over de drinkwatervoorziening. De kwaliteit van het drinkwater loopt door de toename van pesticiden en andere verontreiniging gevaar. Daarnaast is het toezicht onvoldoende.

De energietransitie is een ander zorgenkind. We willen in volle vaart vooruit maar de netbeheerders waarschuwen voor capaciteitsproblemen. Capaciteitsproblemen die ook het verdienmodel van zonnepanelen in gevaar brengt. Plannen zijn inmiddels bedacht voor de regionale uitvoering door middel van zon- en windenergie. Het draagvlak onder de bevolking is cruciaal om de vaart erin te houden.

Tenslotte benadrukte Marcel dat er meer oog zou moeten zijn voor de kwetsbaren in onze samenleving. Zou het niet meer moeten gaan over welzijn dan over groei en vooruitgang?

Vergadering bijwonen

Wilt u de Provinciale Statenvergadering terugkijken, gebruik dan onderstaande link:
https://channel.royalcast.com/gelderland/#!/archived

De eerstvolgende Beeldvormende en Oordeelsvormende vergaderingen vinden plaats op 8 en 15 september.
De eerstvolgende Provinciale Statenvergadering vindt plaats op woensdag 29 september. . De vergadering kunt u volgen via Statenlive.

Volg 50PLUS Gelderland
This entry was posted in Nieuws Fractie and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.