Vergadering Provinciale Staten 25 januari 2017

Afgelopen woensdag 25 januari vond de eerste Provinciale Statenvergadering van 2017 plaats. Statenlid Marcel Bruins was uiteraard aanwezig om de belangen van 50PLUS en haar achterban te behartigen.

De meest aansprekende onderwerpen in deze vergadering waren de extra subsidie voor de Gelderse Sport Federatie en de vaststelling van de Natuurparagraaf in de Omgevingsverordening Gelderland.

Over de extra subsidie voor de Gelderse Sport Federatie bestond bij een aantal partijen wat onduidelijkheid. Is er meer geld nodig voor de Federatie of voor de extra activiteiten? Er ontstond nogal wat discussie. Waar het volgens de gedeputeerde Markink op neer komt, is dat dit geld nodig is om de transitie die de Federatie heeft ingezet op de juiste manier vorm te geven.
50PLUS heeft voor het voorstel gestemd omdat ook de breedtesport hiermee gediend is.

De vaststelling van de Natuurparagraaf in de Omgevingsverordening bepaalt dat consequenties voor het natuur worden meegenomen bij een omgevingsverordening. Indien, bijvoorbeeld, een weg zal worden verbreed, dan zal in deze paragraaf worden meegenomen wat de consequenties voor de natuur zijn. In dit geval kan er bijvoorbeeld sprake zijn van boomkap.
50PLUS is van mening dat we een zo’n klein mogelijke voetafdruk moeten achter laten op onze planeet. Extra aandacht hiervoor is noodzakelijk en daarom stemde Marcel ook voor dit voorstel.

Overige punten die besproken zijn, waren onder andere: het debatverzoek over actieplan akker- en weidevogels Gelderland, het inpassingsplan Spoorverdubbeling Zevenaar – Didam en het verzoek garantstelling afvalwatersysteem Bommelerwaard.

De eerstvolgende vergaderingen zijn de Commissievergaderingen op 15 februari a.s. De volgende Provinciale Statenvergadering is op woensdag 1 maart. Beide vergaderingen zijn openbaar. Indien u belangstelling heeft kunt u deze volgen via de publieke tribune.

Volg 50PLUS Gelderland
Dit bericht is geplaatst in Nieuws Fractie met de tags , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.