Stemadvies voor verkiezing leden nieuw Hoofdbestuur

ALLEEN DOOR EENHEID KUNNEN WIJ STERK VOOR UW BELANGEN BLIJVEN OPKOMEN. HET LOT VAN 50PLUS LIGT IN UW HANDEN.

 

Beste leden van 50PLUS,

Komende 1 augustus is de Algemene Ledenvergadering en wordt er voor de periode 1 augustus 2020 – mei 2021 een nieuw tijdelijk Hoofdbestuur gekozen. Het kan één van de belangrijkste gebeurtenissen in het bestaan van 50PLUS zijn.
Veel partijen kennen 50-plussers alleen vlak voor de verkiezingen. 50PLUS is en blijft de enige partij die ook NA de verkiezingen blijft opkomen voor zaken als werkgelegenheid, een goed pensioen, goede zorg en goede huisvesting voor jong en oud. De vertegenwoordigers van 50PLUS werken daar iedere dag keihard voor.

Hoe meer vertegenwoordigers je hebt, hoe meer invloed je kunt uitoefenen. Dat geldt in de gemeente, de provincie, de waterschappen, maar ook zeer zeker in de Tweede Kamer. Want daar wordt het landelijk beleid bepaald over onder andere het onderwijs, de zorg en de pensioenen.

Wil 50PLUS op tijd klaar zijn voor de verkiezingen van de Tweede Kamer in maart 2021, dan moet er heel veel werk in een korte tijd verzet worden. Denkt u maar aan het opstellen van het partijprogramma, het kiezen van een nieuwe lijsttrekker en het samenstellen van de kandidatenlijst.
Een nieuw sterk Hoofdbestuur, met als kern een Dagelijks Bestuur dat ervaring heeft, dat al zijn tijd aan de opbouw van de partij kan geven, is een absolute voorwaarde voor een goede verkiezingsuitslag.
Er moet daarom gekozen worden welke kandidaten de tijd hebben om zich volledig voor het hoofdbestuur in te zetten. Dat kan naar onze mening alleen wanneer je geen andere werkzaamheden hebt. Om zo’n bestuur te krijgen moet ook niet gekeken worden naar wie uit welke provincie komt, maar naar welke mensen vormen nu met elkaar het sterkste bestuur!

Het resterende, demissionaire Hoofdbestuur heeft besloten om deze keer geen voordracht (conform huishoudelijk reglement artikel 3.1.2) uit te brengen. Gelet op de gebeurtenissen is dit begrijpelijk. Daardoor kunt u stemmen op iedereen die zich kandidaat gesteld heeft!

STEMADVIES DAGELIJKS BESTUUR

De provinciale voorzitters/besturen van Zuid-Holland, Zeeland, Limburg, Gelderland, Groningen, Friesland, Overijssel, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en de fractieleden van zowel de Eerste Kamer als van de Tweede Kamer brengen, gelet op de huidige zeer bijzondere situatie, thans een gezamenlijk stemadvies uit voor het Dagelijks Bestuur.
50PLUS moet kiezen voor zekerheid. Wij zijn er van overtuigd dat alle kandidaten zich willen inzetten voor 50PLUS. Hoe de uitslag van de stemming ook is, uiteindelijk kunnen er maar zeven kandidaten verkozen worden. Wij hopen en verwachten dat degenen die niet gekozen worden, zich met volle energie blijven inzetten voor 50PLUS.
En stemadvies van ons of van een ander, de leden die stemmen op de ALV bepalen wie gekozen wordt en wie niet.

Ons stemadvies luidt als volgt:

Voorzitter: Jan Nagel te Hilversum

Jan Nagel is erevoorzitter en mede oprichter van 50PLUS. En wat je ook van hem vindt, hij kent het klappen van de zweep.
Hij kent de media als geen ander, weet hoe je landelijk een campagne moet voeren en bezwijkt niet onder druk. Daarom een prima (tijdelijk) boegbeeld van 50PLUS.
Jan heeft aangegeven geen politieke aspiraties (meer) te hebben.

Secretaris: Peter Schut te Nieuwerkerk aan de IJssel

Peter Schut is een ervaren personeelsman die op hoog niveau, ook internationaal, gepresteerd heeft. Hij wist mensen uit diverse culturen en met diverse achtergronden met elkaar te verbinden. Peter is thans voorzitter van Zuid-Holland en heeft daarmee de nodige 50PLUS ervaring en connecties. Peter is open, transparant, verbindend en heeft de tijd en zin om de zware taak van het secretariaat (dat houdt ook in de aansturing van het partijkantoor) op zijn schouders te nemen. Peter heeft geen politieke aspiraties.

Penningmeester: Henk van Elst te Rumpt

Henk van Elst heeft als zelfstandig ondernemer (o.a. financieel planner en fiscaal adviseur) een grote financiële ervaring. Hij is een verbinder. Hij gelooft in teamspirit en dat je met een team meer bereikt dan met een solo optreden. Henk van Elst is oud-voorzitter/penningmeester van Gelderland geweest. Hij heeft daardoor ervaring met 50PLUS en kent veel 50PLUSSERS. Ook Henk heeft geen politieke aspiraties.

STEMADVIES ALGEMENE BESTUURSLEDEN

De provinciale voorzitters/besturen van Zuid-Holland, Zeeland, Limburg, Gelderland, Groningen, Friesland, Overijssel, Flevoland, Utrecht en Noord-Holland hebben geaarzeld of zij ook een stemadvies voor de algemene bestuursleden moesten uitbrengen. Essentieel achten zij rust, eendrachtige samenwerking alsmede respect voor elkaar in het gehele nieuwe Hoofdbestuur. En daarnaast een goede samenwerking tussen het Hoofdbestuur en de provinciale besturen. Als besturen zijn wij er immers voor de leden en de kiezers en het minste wat we kunnen doen is als eenheid functioneren. Het individuele belang is daarbij ondergeschikt.

Gelet hierop hebben bovenstaande provinciale voorzitters/besturen gemeend toch ook een (vrijblijvender) stemadvies voor de vier algemene bestuursleden aan de leden van 50PLUS te moeten meegeven.
Dit advies voor de algemeen bestuursleden (vier stuks) luidt in alfabetische volgorde:

– Hans Cornet te Hillegom
– René Haak te Zoetermeer
– Cäte van den Hadelkamp te Reuver
– Jack Kardolus te Leersum
– Ton Noorhoff te Breda
– Sofia Tsitsouashvili te Den Haag
– John Voets te Bergen op Zoom

Wij menen dat met het opvolgen van bovenstaande stemadviezen het sterkst mogelijke nieuwe Hoofdbestuur gevormd wordt. Echter uiteraard beslist u op wie u stemt en daarmee wie verkozen wordt.

Leden van 50PLUS kunnen zich opgeven voor deelname aan de ALV van 1 augustus via: https://www.onlineseminar.nl/50plus.
Klik vervolgens op (rechts boven) “registreren” en vul het formulier in. Bij “alias” gaarne voor- en achternaam invullen.

Volg 50PLUS Gelderland
Dit bericht is geplaatst in Nieuws Bestuur met de tags , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.