Paasgroet van de Gelderse 50PLUS Statenfractie

Beste leden van 50PLUS en inwoners van Gelderland,

In deze tijd van hernieuwde hoop en verwachtingen willen we stilstaan bij de ouderen in onze Gelderse samenleving, die soms te maken hebben met eenzaamheid en isolatie. Net zoals Jezus aan zijn discipelen verscheen na zijn opstanding, laten we ons herinneren dat er altijd licht is aan het einde van de tunnel, zelfs in de donkerste momenten van eenzaamheid

Hopelijk genieten jullie van de vrolijke sfeer die bij Pasen hoort! Namens de Statenfractie  van Gelderland willen wij jullie een hartverwarmend en vreugdevol Pasen toewensen.

Terwijl de bloemen in bloei staan en de vogels fluiten, laten we even stilstaan bij de senioren en onze oudere medemensen in Gelderland. Soms kunnen zij zich een beetje alleen voelen, maar laten we hen herinneren dat zelfs in de meest eenzame momenten, er altijd hoop is op betere tijden. Pasen herinnert ons eraan dat er altijd een nieuwe kans is, een frisse start na moeilijke tijden. Laten we als gemeenschap onze harten openen en liefdevol omgaan met degenen die wat extra aandacht verdienen.

Laten we de ouderen in onze mooi Gelderse regio omhelzen met warmte en genegenheid, hen laten weten dat ze erbij horen en dat hun verhalen van onschatbare waarde zijn. Laten we samen obstakels wegnemen die hen ervan weerhouden volop van het leven te genieten. Met kleine gebaren van vriendelijkheid en solidariteit kunnen we een groot verschil maken. Wij willen  als 50PLUS  Gelderland een stralend lichtje zijn voor onze oudere generatie, een baken van hoop dat hen herinnert dat ze nooit alleen zijn.

Of je nu lid bent, ondersteunend lid, of gewoon meedoet aan onze gezellige bijeenkomsten in Gelderland, iedereen is welkom om deel uit te maken van onze warme gemeenschap. 50PLUS is een nieuwe weg ingeslagen en zijn hoopvol dat we weer een mooie partij opbouwen die ertoe doet en waarbij ontmoeten centraal staat bij de ledenvergaderingen.

Moge deze Pasen een tijd van vernieuwing zijn, waarin we elkaar koesteren en ondersteunen als een grote familie.

Met vriendelijke groeten en een vrolijk Pasen,

Anton van Straten

Fractievoorzitter Statenfractie 50PLUS Gelderland

 

 

Volg 50PLUS Gelderland
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.