Klimaatdialoog tussen politici en scholieren in Culemborg

Acht politieke partijen, waaronder 50PLUS kandidaat-Statenlid en Waterschaplid Rob Tunru, namen op zaterdag 16 maart in de sfeervolle Barbarakerk in Culemborg deel aan het klimaatdebat. Het debat was druk bezocht, er waren nog maar enkele plaatsen over.

Tijdens een gepassioneerde bijdrage van Rob bracht hij naar voren dat de traditionele taak, te weten afvoer van water, als gevolg van het veranderende klimaat verbreed moet worden met wateropslag en beheer.
Daarnaast pleitte Rob voor slimme inzet van een deel van de provinciale reserves om de lasten van energietransitie voor de inwoners van Gelderland betaalbaar te houden. Een breed draagvlak is essentieel, naast betaalbaarheid is investering in innovatie onmisbaar.
In zijn pleidooi besteedde hij aandacht aan de belangrijke rol van alternatieve energiebronnen als wind, zon, waterstof en andere bronnen, enerzijds in de bedrijfsvoering van Waterschappen, anderzijds om zoveel mogelijk bij te dragen aan de energiebehoefte van de Gelderse inwoners.

Verfrissend was de bijdrage van Culemborgse middelbare scholieren die hadden deelgenomen aan de klimaatmars. Zij wisten de aanwezigen ervan te overtuigen dat zij niet hadden deelgenomen aan de mars om een dag vrij te hebben, alles eromheen heeft hen veel vrije tijd gekost. Zij hebben deelgenomen aan de mars uit betrokkenheid. Hun gepassioneerdheid belooft veel goeds voor de toekomst.
Opmerkelijk was de meestal duidelijke standpunten van de scholieren. Zij bepleiten o.a. samenwerking tussen politieke partijen en allerlei bestuurslagen omdat het klimaat belangrijk is voor huidige en toekomstige generaties.
De door de provincie gebudgetteerde 30 miljoen vonden zij aan de magere kant, de door D66 bepleitte investering van 3 miljard klonk hen als muziek in de oren.
50PLUS streeft naar een stapsgewijze transitie waarbij innovatie en financiƫle draagkracht van ouderen een belangrijk uitgangspunt moet zijn.

Na afloop was er gelegenheid om bij een kop koffie vragen te stellen, waarna aanwezigen met een goed gevoel naar huis gingen.

Volg 50PLUS Gelderland
Dit bericht is geplaatst in Nieuws Waterschappen met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.