Interview met Van Straten, Statenlid van 50PLUS Gelderland: Handhavingstraject op Camping Zennewijnen gestart

Gelderland, 29 maart 2024 – Politicus Anton van Straten, Statenlid namens de 50PLUS partij in de Provinciale Staten van Gelderland, heeft zich ingezet voor het vergroten van het veiligheidsgevoel op Camping Zennewijnen. Na een gepassioneerde toespraak van campingbewoonster Marja Wennekes tijdens de open agenda van 6 maart 2024 bij de Provinciale Staten van Gelderland, waarin zij de problemen op en rond de camping uiteenzette, heeft Van Straten zich direct op de hoogte gesteld van de situatie. Als fractievoorzitter van 50PLUS en inwoner van Tiel, waar de camping vlakbij gelegen is, voelt hij zich nauw betrokken bij dit vraagstuk.

Natura 2000 gebied: De camping bevindt zich in een Natura 2000-gebied, waardoor er te allen tijde een zorgplicht geldt voor wilde planten en dieren. Van Straten benadrukt het belang van het voorkomen van schade aan de natuur, zoals bij het verwijderen van heggen, waarbij wilde dieren in gevaar kunnen komen. Hij wijst op de noodzaak om actieve nesten van broedvogels te beschermen, en benadrukt dat bepaalde soorten aanvullend beschermd zijn.

Handhavingsverzoek: Van Straten heeft de actiegroep op de camping ondersteund met een gericht handhavingsverzoek om de problematische situatie aan te pakken. Hij prijst de daadkrachtige aanpak van de nieuwe burgemeester van Tiel.

Recentelijk zijn er gesprekken gestart met omwonenden en belanghebbenden, onder leiding van de gemeente Tiel, om de aangekaarte problemen aan te pakken. Diverse instanties, waaronder de politie, AVRI Toezicht en Handhaving, ODR, wijkregisseurs en ambtenaren van de gemeente, zijn hierbij betrokken.

De volgende handhavingsacties zijn ondernomen:

  • Chalets moeten voldoen aan afstandsregels, waarvoor kadastrale metingen worden uitgevoerd.
  • Een nachtregister is verplicht gesteld voor de camping.
  • Controle op gevaarlijke situaties en verkeersonveilige situaties wordt uitgevoerd.
  • De afdeling Vergunningen voert regelmatig controles uit.

Het gezamenlijke doel van deze inspanningen is om de veiligheid en leefbaarheid op Camping Zennewijnen te verbeteren. De gemeente Tiel en betrokken instanties blijven nauw samenwerken om het veiligheidsgevoel voor alle betrokkenen te waarborgen.

Van Straten heeft aangegeven dat hij dit op de voet blijft volgen en zegt voor nu tevreden te zijn met de concrete stappen van de Gemeente Tiel.

   

Einde persbericht

Volg 50PLUS Gelderland
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.