De eerste 100 dagen van Statenlid Anton van Straten, een brief aan de leden.

Beste leden van 50PLUS,

Op vrijdag 7 juli 2023, markeerde een belangrijke mijlpaal in mijn tijd als statenlid van de Provinciale Staten van Gelderland, namens 50PLUS. Het was tevens het begin van het reces, een geschikt moment om terug te kijken op wat we samen met de fractie hebben bereikt. Laten we eens stilstaan bij onze inspanningen en behaalde resultaten. We hebben ons ingezet voor verkeersveiligheid door Statenvragen te stellen over de N789 tussen Putten en Nijkerk. We hebben een reactie ontvangen en hopen dat deze weg spoedig wordt aangepakt. Het is bemoedigend om te zien dat de nieuwe coalitie oog heeft voor dit belangrijke onderwerp. Wij steunen hun voornemens en hebben dit ook kenbaar gemaakt.

Daarnaast hebben we de kwestie van de toiletten in Gelderse treinen aangekaart tijdens diverse debatten en zelfs een motie ingediend. Helaas kreeg deze niet voldoende steun, maar we zullen blijven aandringen op actie, zodat reizigers vanaf 2041 niet langer met dit probleem worden geconfronteerd. Tijdens de campagne en gedurende deze eerste 100 dagen hebben wij voortdurend aandacht gevraagd voor de Gelderse Veren. We blijven ons inzetten voor deze kwestie en zijn verheugd dat de coalitie de financiering weer onderzoekt en voortzet.

Een andere motie betrof gratis vervoer in de daluren in regionale treinen en bussen. Helaas haalde deze motie het niet, maar we blijven ons inzetten voor de bereikbaarheid en het bevorderen van familiebezoek met het openbaar vervoer. We hebben vragen gesteld over de voorrangspositie van statushouders op de woningmarkt en ons bezorgd getoond over het mogelijke sluiten van Papierfabriek Stora Enso Eerbeek. Verder hebben we ons uitgesproken over Stonehenge in Tiel en het windmolenpark in Lienden, waarbij we pleiten voor duurzame energieopwekking met respect voor het milieu.

Tijdens de debatten hebben we voortdurend aandacht gevraagd voor woningen, doorstroom, openbaar vervoer en regionale voorzieningen. We hebben de coalitie succes gewenst bij hun uitdagende taak en prettig samengewerkt met de oppositie, waaronder de Partij voor de Dieren. Als 50PLUS Gelderland willen we het roer omgooien en de opbouw van onze afdeling stimuleren. We zijn op zoek naar leden die met passie willen bijdragen aan onze vereniging. Samen kunnen we iets moois opbouwen dat verder reikt dan alleen een politieke partij.

Laten we met hernieuwde energie en vastberadenheid verdergaan. Ik kijk uit naar de volgende periode en blijf me inzetten voor de belangen van onze leden en de inwoners van Gelderland. Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de steun tijdens de verkiezingen en namens de fractie van 50PLUS, iedereen een fijne zomer toewensen. Laten we na het reces weer volop aan de slag gaan.

Met vriendelijke groet,

Anton van Straten

Statenlid 50PLUS Gelderland

Volg 50PLUS Gelderland
This entry was posted in Nieuws Fractie, Statenfractie and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.