Vergadering Provinciale Staten 24 april 2019

Op woensdag 24 april vond de eerste Provinciale Statenvergadering van de nieuwe statenperiode plaats. Statenleden Marcel Bruins en Leendert Lodder waren aanwezig om de belangen van 50PLUS en haar achterban te behartigen.

Het meest in het oog springende onderwerp van deze vergadering was de invoering van het BOB-model als nieuwe werkwijze van vergaderen. Daarnaast werd er onder andere gestemd over de vertegenwoordigers in de Euregioraden. Zowel Marcel als Leendert hadden zich hiervoor gekandideerd.

Nieuwe vergaderwijze

Het BOB-model heeft als voornaamste doel een snellere manier van besluitvorming en het meer betrekken van de Gelderse inwoners. Dit betekent onder meer dat het aantal Provinciale Statenvergaderingen frequenter zal worden.
BOB staat voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Het beeldvormende onderdeel omvat onder andere werkbezoeken en ronde tafel-sessies. Het oordeelsvormende onderdeel is een commissievergadering waarbij de fracties hun standpunten uitwisselen. Het besluitvormende onderdeel vindt plaats in de vorm van een Provinciale Statenvergadering en is het einde van de cyclus voor een onderwerp.
50PLUS heeft voor dit initiatiefvoorstel gestemd en is erg benieuwd hoe dit in de praktijk zal gaan werken.

Fractievolgers

Ook is het initiatiefvoorstel aangenomen om maximaal drie fractievolgers per fractie te benoemen voor de Statenperiode 2019-2023. 50PLUS is hier erg blij mee. De beoogde fractievolgers Theo Weijers, Ruud Bakkers en Leo Kok zullen op 8 mei beëdigd worden. Met deze ruime kennis en ervaring kunnen we onze stem in de Staten nog meer laten horen.

Vertegenwoordiging Euregioraden

Tijdens de vergadering zijn zowel Leendert als Marcel benoemd als adviserend lid in de Euregioraad. Leendert is benoemd in de Euregioraad Rijn-Waal en Marcel continueert zijn lidmaatschap in de Euregioraad Gronau.
De Euregioraad heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij in het Nederlands-Duitse grensgebied te verbeteren en te intensiveren.

De eerstvolgende Statendagen (volgens het nieuwe vergadermodel) vinden plaats op de woensdagen 8 en 22 mei. Op maandag 27 mei zijn de verkiezingen voor de Eerste Kamer.
Alle vergaderingen vinden plaats in het Huis der Provincie.

Volg 50PLUS Gelderland
Dit bericht is geplaatst in Nieuws Fractie met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.