Provincie Gelderland pakt leegstand aan

Met het programma SteenGoed Benutten gaat provincie Gelderland leegstand te lijf. Met succes! De afgelopen vier jaar zijn er meer dan 4500 nieuwe woningen gebouwd in leegstaande panden in Gelderland. De provincie zet de voor de komende vier jaar 16 miljoen euro in om het programma voort te zetten. Met extra aandacht voor leefbaarheid, circulariteit en klimaatadaptatie.

Gedeputeerde Dirk Vreugdenhil: “Met SteenGoed Benutten pakken we leegstand aan, versnellen we de woningbouw en versterken we de economie en de leefbaarheid in onze gemeenten. Meer woningen, minder leegstand en leefbare dorpen en wijken!”

Van idee naar uitvoering

Met SteenGoed Benutten helpen we gemeenten leegstaande gebouwen een nieuwe invulling te geven. We denken mee met het maken van plannen en geven financiële steun aan de uitvoering van de transformatieprojecten. Met bijzondere aandacht voor centrumgebieden. Door leegstand van (bedrijfs)panden tegen te gaan vergroten we de economische aantrekkelijkheid van onze dorpskernen en binnensteden.

Van leegstand naar woningbouw

De afgelopen vier jaar heeft SteenGoed Benutten samen met gemeenten  54 transformatieprojecten van idee naar uitvoering gebracht. Hierbij zijn ruim 4500 nieuwe woningen gerealiseerd, waarbij de openbare ruimte opnieuw is ingericht. Voorbeelden zijn de Groene Akkers in Hedel, Metterswane in Nijmegen, Hart van Loil in Montferland en Atlantis in Oldebroek, waar leegstand  plaats maakt voor woningen en bedrijven.

Circulair bouwen en klimaatadaptatie

De provincie zet de komende vier jaar 16 miljoen euro in voor SteenGoed Benutten. Een extra steun in de rug krijgen projecten die inzetten op (her)gebruik van materialen en natuurlijke grondstoffen (circulair) en het aanpassen van de openbare ruimte aan het veranderende klimaat met hete zomers en natte winters (klimaatadaptatie). Zeker in de ‘versteende’ binnensteden ligt hier een grote uitdaging.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.