50PLUS Gelderland stelt vragen over huisvesting statushouders

Anton van Straten, fractievoorzitter en Statenlid van 50PLUS Gelderland, heeft Statenvragen gesteld over de huisvesting, het experimenteren en het toewijzen met voorrang van huizen uit de sociale woningvoorraad aan statushouders in Gelderse gemeenten.

Van Straten maakt zich zorgen over het feit dat gemeenten in Gelderland huizen uit de bestaande woningvoorraad met voorrang toewijzen aan statushouders, zonder dat hiervoor een duidelijke huisvestingsverordening is opgesteld. Mogelijk zal dit nog meer toenemen als straks onder druk van de dwangwet, waar staatsecretaris van der Burg VVD aan vast houd.

De ministerraad heeft recent na eerdere vertraging alsnog ingestemd met de uitwerking van de wet waarmee asielopvang kan worden afgedwongen. Volgens staatssecretaris Van der Burg (Asiel) blijven de beloning voor asielopvang en dwang onderdeel uitmaken van het voorstel. Dat kan ervoor zorgen dat statushouders eerder plaats moeten maken in asielcentra, waardoor er nog een hogere druk op de bestaande krappe woningvoorraad zal komen.

De vragen vindt u via onderstaande link:

Persbericht_asielopvang_en_gemeenten__PS2023-601_.pdf (parlaeus.nl)

Volg 50PLUS Gelderland
Geplaatst in Nieuws Fractie | Getagged , , | Reacties uitgeschakeld voor 50PLUS Gelderland stelt vragen over huisvesting statushouders

PLV Gelderland verplaatst naar 23 juni 2023

Geachte leden,

Op de site van Gelderland heb ik enige weken geleden aangekondigd dat de Provinciale Ledenvergadering gehouden zal worden op zaterdag 1 juli aanstaande.

Aangezien meerdere leden dan afwezig zullen zijn in verband met vakantie, is de datum verplaatst naar vrijdagavond 23 juni, aanvang vergadering 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en zal duren tot uiterlijk 21.30 uur.

Het afdelingsbestuur nodigt u van harte uit om de Provinciale Algemene Ledenvergadering bij te wonen, welke gehouden zal worden in:

Congrescentrum Verploegen, Woeziksestraat 100, 6604CM Wijchen.

Er hebben zich in totaal drie leden aangemeld toe te willen treden in het Gelders Bestuur. In deze vergadering zullen diverse kandidaat-bestuursleden aan u worden voorgesteld, te weten:

  1. Rob Tunru, wonende te Culemborg;
  2. Huib Fienieg wonende te Bemmel;
  3. Theo Weijers wonende te Wijchen.

Voor de functie van penningmeester hebben we -voorlopig- onze voormalige oud-voorzitter Henk van Elst bereid gevonden die functie te vervullen. Het huidige bestuur stelt dit zeer op prijs.

De vacature van voorzitter is nog even afwachten. We voeren wel gesprekken met een beoogd kandidaat maar er is nog geen definitief besluit genomen. Tot die tijd zal Theo Weijers de werkzaamheden als interim voorzitter waarnemen. We zijn dus nog niet op volle sterkte maar we blijven zoeken naar een geschikte voorzitter.

De agenda voor de vergadering en de daarbij benodigde stukken zullen u twee weken voor de PLV worden toegestuurd.

Als u de vergadering wilt bijwonen, wilt u zich dan zo spoedig mogelijk aanmelden bij het secretariaat: secretaris@50plusgelderland.nl

Indien u amendementen of moties wilt indienen, houdt u er dan rekening mee dat die uiterlijk vrijdag 9 juni 2023 om 23.59 uur bij de secretaris binnen dienen te zijn. De moties of amendementen zullen door het bestuur Gelderland worden voorzien van een preadvies en zullen onderdeel van de stukken voor de ledenvergadering zijn. Publicatie daarvan zal op de website bekend worden gemaakt.

Wilt u uw achternaam, voorletters, woonplaats en lidmaatschapsnummer hierop vermelden?

Ik hoop dat u allen aanwezig kunt zijn. Het belooft een gezellige vergadering te worden.

Namens het Bestuur 50PLUS Gelderland

Nelleke de Jong (secretaris)

Volg 50PLUS Gelderland
Geplaatst in Nieuws Bestuur | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor PLV Gelderland verplaatst naar 23 juni 2023

Verkiezingen Eerste Kamer

Op 30 mei 2023 bracht Statenlid Anton van Straten van 50PLUS Gelderland zijn stem uit voor de Eerste Kamer. Uiteraard stemde hij voor Martin van Rooijen, de lijsttrekker van 50PLUS voor de Eerste Kamer. Op 1 juni volgt de definitieve uitslag, alles wijst erop dat 50PLUS een van de twee zetels behoudt.

Volg 50PLUS Gelderland
Geplaatst in Nieuws Fractie | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Verkiezingen Eerste Kamer