50PLUS op de bres voor de ingezetenen in Rivierenland

Vergadering Algemeen Bestuur Waterschap Rivierenland (WSRL)

De leden van het Algemeen Bestuur Jan Opschoor en Theo Weijers namen 21 juni jl. deel aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland.

50PLUS op de bres voor de ingezetenen in Rivierenland

De voornaamste agendapunten waren, naast Jaarverslag en Jaarrekening 2018, de Voorjaarsnota 2019, Herziening Kostentoedelingsverordening (effect op belastingen!) en het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Lees verder

Volg 50PLUS Gelderland
Geplaatst in Nieuws Waterschappen | Getagged , , | Reacties uitgeschakeld voor 50PLUS op de bres voor de ingezetenen in Rivierenland

In de wurggreep van de Raad van State en PAS

De Statenleden Marcel Bruins en Leendert Lodder waren 19 juni aanwezig bij de Provinciale Statenvergadering, de eerste vergadering die deel uitmaakte van de Statendag volgens de nieuwe werkwijze.

Begrotingen

De onderwerpen in deze korte vergadering waren divers. Onder andere werd er gesproken over de begrotingen van diverse gemeenschappelijke regelingen zoals: de zeven Gelderse Omgevingsdiensten, Park Lingezegen en Projectbureau Herstructurering Tuinbouw. De begrotingen werden allen goedgekeurd. Lees verder

Volg 50PLUS Gelderland
Geplaatst in Nieuws Fractie | Getagged , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor In de wurggreep van de Raad van State en PAS

Nieuwe coalitie wil geen gedeputeerde voor Seniorenbeleid!

De Statenleden Marcel Bruins en Leendert Lodder waren 5 juni aanwezig bij de Provinciale Statenvergadering die vooral in het teken stond van de bespreking van het nieuwe coalitieakkoord “Samen voor Gelderland”.

Wisseling van de wacht

De vergadering begon allereerst met het kennismaken van de nieuwe gedeputeerden. Er was voldoende gelegenheid om vragen te stellen en duidelijk te krijgen welke denkbeelden zij hebben. Daarna was er tijd voor de aftredende gedeputeerden om hun afscheidsspeech uit te spreken.

Betoog coalitieakkoord “Samen voor Gelderland”

De bespreking van het coalitieakkoord leidde tot behoorlijk wat commentaar van de oppositiepartijen.
In zijn betoog startte Marcel met de opmerking dat het woord “ouderen” maar één keer voorkomt in het hele 43 pagina’s tellende coalitieakkoord. Later in zijn betoog diende Marcel een motie in om een gedeputeerde te belasten met de portefeuille Seniorenbeleid. Helaas is de nieuwe coalitie van mening dat dit overbodig is en ouderen gewoon in het normale beleid mee kunnen. Voor de fractie van 50PLUS betekent dit dat we nog een stapje harder moeten lopen om de ouderen op de Provinciale agenda te krijgen. Lees verder

Volg 50PLUS Gelderland
Geplaatst in Nieuws Fractie | Getagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe coalitie wil geen gedeputeerde voor Seniorenbeleid!