De eerste 100 dagen van Statenlid Anton van Straten, een brief aan de leden.

Beste leden van 50PLUS,

Op vrijdag 7 juli 2023, was ik, Anton van Straten, officieel 100 dagen statenlid van de Provinciale Staten van Gelderland namens 50PLUS. Het was tevens het begin van het reces, een geschikt moment om terug te kijken op wat we samen met de fractie  hebben bereikt. Laten we eens stilstaan bij onze inspanningen en resultaten.

We hebben ons ingezet voor de verkeersveiligheid door Statenvragen te stellen over de N789 tussen Putten en Nijkerk. We hebben daar een reactie op gekregen en hopen dat ook deze weg spoedig aangepakt gaat worden. Het is bemoedigend om te zien dat de nieuwe coalitie oog heeft voor dit belangrijke onderwerp. Wij herkennen ons ook in de voornemens een hebben daar ook onze steun voor uitgesproken.

Daarnaast hebben we de kwestie van de toiletten in Gelderse treinen aangekaart tijdens diverse debatten. We hebben zelfs een motie ingediend, maar helaas kreeg deze niet voldoende steun. Hoewel de coalitie heeft toegezegd dit onderwerp te zullen onderzoeken, zijn er nog geen concrete resultaten. We zullen blijven aandringen op actie, zodat reizigers vanaf 2041 niet langer met dit probleem worden geconfronteerd.

Tijdens de campagne en tijdens deze afgelopen 100 dagen hebben wij ook constant aandacht gevraagd voor de Gelderse Veren. Met name 50PLUS en de BBB hebben altijd hardop uitgesproken dat wij de Gelderse veren steunen en belangrijk vinden. De coalitie heeft net als voor onze Gelderse molens uitgesproken de financiering weer te onderzoeken en voort te zetten.

Een andere motie die we hebben ingediend, betrof gratis vervoer in de daluren in regionale treinen en bussen. Het idee was om tegen een kleine jaarlijkse bijdrage gratis reizen mogelijk te maken. Helaas heeft deze motie het ook niet gehaald. Toch blijven we ons inzetten voor de bereikbaarheid en het bevorderen van het familiebezoek met het openbaar vervoer.

We hebben eveneens vragen gesteld over de voorrangspositie van statushouders die snel moeten worden geplaatst, terwijl er voor iedereen schaarste is op de woningmarkt. Het is van belang dat deze voorrang via een woonverordening wordt geregeld, anders is die voorrang gewoon niet rechtmatig. Maar tot op heden heeft geen enkele Gelderse gemeente dit gedaan. We zullen blijven pleiten voor eerlijk woonbeleid dat voor iedereen geldt.

Verder hebben we ons bezorgd getoond over het mogelijke sluiten van Papierfabriek Stora Enso Eerbeek. Ondanks bijna 18 miljoen aan investeringssubsidies voor verduurzaming en infrastructuur, waaronder de aanleg van een waterrotonde en een bedrijven verzamelpark waarvoor veel bomen moeten worden gekapt, is de fabriek nog steeds een grote vervuiler. Wij zijn van mening dat het beter is om te investeren in schone industrie en te zorgen voor duurzame banen op de lange termijn.

Ook hebben we vragen gesteld over de ontdekking van Stonehenge in Tiel en waren verbaasd dat dit feitelijk werelderfgoed zo lang verborgen is gehouden. We willen graag opheldering over de schade die is toegebracht en waarom alle schatten naar Leiden zijn overgebracht. Tevens vinden we dat dit een prachtige locatie zou zijn geweest voor een Gelders museum, zoals ook in het coalitieakkoord wordt genoemd.

Tot slot hebben we ons bezorgd uitgelaten over het windmolenpark in Lienden en met name de nadelige effecten ervan op de bodem. We willen weten waarom de betonfunderingen blijven staan en zo permanent ondergronds verdwijnen, en wat de gevolgen zijn voor verschillende grondwaterlagen. Het is essentieel dat we duurzame energieopwekking combineren met zorg voor het milieu en de natuur.

Tijdens de debatten hebben we voortdurend aandacht gevraagd voor woningen, doorstroom, openbaar vervoer en voorzieningen in de regio. We hebben de coalitie succes gewenst bij hun uitdagende taak om de juiste keuzes te maken. Bovendien hebben we prettig samengewerkt met de oppositie, waaronder de Partij voor de Dieren, en gezamenlijk Statenvragen gesteld over het afsteken van vuurwerk tijdens het broedseizoen en in natuurgebieden. Hoewel de antwoorden onbevredigend waren, zullen we blijven doorvragen en streven naar betere bescherming van onze natuur.

Als 50PLUS Gelderland willen we het roer omgooien. We streven naar de opbouw van onze afdeling en willen de jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen weer benutten als gelegenheid voor sociaal samenzijn. We zijn op zoek naar leden die met passie en actieve betrokkenheid willen bijdragen aan onze vereniging. Samen kunnen we iets moois opbouwen dat verder reikt dan alleen een politieke partij. Meld je aan als lid en steun ons bij ons belangrijk werk voor de grootste groep inwoners in Gelderland. Wij richten ons op de leeftijd van 40 tot 109+ En uiteraard willen wij ook vorm geven aan een jongerenafdeling.

Laten we met hernieuwde energie en vastberadenheid verdergaan. Ik kijk uit naar de volgende periode en blijf me inzetten voor de belangen van onze leden en de inwoners van Gelderland.

Langs deze weg wil ik iedereen danken voor de steun tijdens de verkiezingen, wensen we namens de fractie van 50 PLUS, iedereen een fijne zomer toe en gaan we na het reces er weer volop tegenaan.

Met vriendelijke groet,

Anton van Straten

Statenlid 50PLUS Gelderland

Volg 50PLUS Gelderland
Geplaatst in Nieuws Fractie, Statenfractie | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor De eerste 100 dagen van Statenlid Anton van Straten, een brief aan de leden.

50PLUS stelt vragen over unieke archeologische vondst in Tiel en mogelijke sluiting papierfabriek in Eerbeek!

50PLUS Statenlid Anton van Straten heeft op 27 juni over twee onderwerpen vragen gesteld.

Stonehenge in Tiel:

De eerste vragen gaan over een urgent onderwerp dat recentelijk landelijke bekendheid
heeft gekregen en uiteindelijk wereldnieuws is geworden. In Tiel is namelijk een unieke ontdekking gedaan door archeologen: een Stonehenge. Deze vondst heeft een grote historische en educatieve waarde, omdat het ons inzicht biedt in de kennis en vaardigheden van onze voorouders, die 4000 jaar geleden al in staat waren om tijd en seizoenen te interpreteren. Deze vondst markeert het begin van onze beschaving en verdient daarom bijzondere aandacht.

50PLUS maakt zich grote zorgen over de huidige plannen om op deze heilige grond XXL loodsen te bouwen. 50PLUS vindt dat er een aantal opmerkelijke processen gaande zijn en vindt het opmerkelijk dat het nieuws, over de Stonehenge,  pas zo laat naar buiten is gebracht. Daarom worden de vragen gesteld die te vinden zijn via de link onderaan dit artikel.

Mogelijke sluiting Papierfabriek Stora Enso Eerbeek:

De 50PLUS fractie heeft tijdens de oordeelsvormende vergadering perspectiefnota vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over het mogelijk sluiten van het Finse papier- en kartonbedrijf Stora Enso. Deze is van plan papierfabriek de Hoop in het Gelderse Eerbeek een half jaar na de overname al te sluiten. Die fabriek is pas sinds begin dit jaar in handen van de Finnen. Bij De Hoop werken ongeveer 185 mensen voor wie nu ontslag dreigt. De vakbonden FNV en CNV vinden de geplande sluiting schandalig en eisen dat Stora Enso eerst kijkt naar een verkoop van de fabriek om werkgelegenheid te behouden.

50PLUS maakt zich zorgen om de werkgelegenheid van de betrokken werknemers. 50PLUS is ook van mening dat een bedrijf wat zo vervuilend is en waar zoveel in geïnvesteerd moet worden niet past in Gelderland. Als het bedrijf gaat sluiten zal dit ook effect hebben op uitstoot van NOX en Co2, onttrekkingen van grondwater, maar ook op de plannen met betrekking tot het aanleggen van een warmtenet door middel van het gebruik te maken van de restwarmte van de papierfabriek. Daarnaast is 50PLUS ook voor het stimuleren van de werkgelegenheid in het gebied en zie dan ook kansen voor de regio. Deze situatie roept vragen op en deze vindt u via de link onderaan het artikel.

Statenvragen aan het college in juni 2023 (parlaeus.nl)

 

Volg 50PLUS Gelderland
Geplaatst in Nieuws Fractie | Getagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor 50PLUS stelt vragen over unieke archeologische vondst in Tiel en mogelijke sluiting papierfabriek in Eerbeek!

Coalitie presenteert Coalitieakkoord “Gelderland gewoon doen”.

Op 14 juni presenteerde de coalitiepartijen in Gelderland het coalitieakkoord. Onder leiding van formateur Ank Bijleveld werd het akkoord aangeboden aan de Commissaris van de Koning John Berends. De fractie van 50PLUS heeft het akkoord inmiddels vluchtig doorgelezen. Een eerste inhoudelijke reactie volgt later.

Fractievoorzitter Anton van Straten: “Ik ben blij dat er een akkoord is. Uiteraard gaan we hier kritisch naar kijken om te zien of alle inwoners van Gelderland, en specifiek de ouderen, er goed uitkomen. De uitdagingen voor de Provincie zijn groot. Betaalbare woningen, het Openbaar Vervoer voor iedereen bereikbaar, en nog veel meer. Het akkoord is geschreven op hoofdlijnen, verdere uitwerking volgt nog. Formateur Bijleveld heeft gesproken over een handreiking richting de oppositie en 50PLUS pakt deze graag aan. Uiteraard zoeken wij de samenwerking met de coalitie en de oppositiepartijen om onze doelen te realiseren.”

Het akkoord is te vinden via onderstaande link:

Coalitieakkoord (gelderland.nl)

Volg 50PLUS Gelderland
Geplaatst in Nieuws Fractie | Getagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Coalitie presenteert Coalitieakkoord “Gelderland gewoon doen”.