Vergadering Provinciale Staten 22 mei 2019: 50PLUS maakt zich hard voor de boeren!

De Statenleden Marcel Bruins en Leendert Lodder waren 22 mei aanwezig bij de Provinciale Statenvergadering om de belangen van 50PLUS en haar achterban te behartigen. Het voorbereidende werk is natuurlijk het werk van de volledige fractie van 50PLUS die naast Marcel en Leendert bestaat uit Ruud Bakkers, Theo Weijers, Leo Kok en fractiemedewerker Chrétien Mali.

De meest in het oog springende onderwerpen van deze vergadering waren de debatverzoeken. 50PLUS initieerde het debat over aanpak van criminaliteit door dieractivisten. Daarnaast waren er nog debatten over onderzoek naar houtkap en over de autonome groei van Luchthaven Lelystad.

Houtkap in Gelderland

Het debatverzoek over onderzoek naar de houtkap in Gelderland leidde tot het aannemen van een motie die unaniem door Provinciale Staten werd gesteund. De strekking van de motie is om de noodzaak van de houtkap te laten onderzoeken en te kijken of er eventuele alternatieven zijn.

Dieractivisten

Leendert Lodder initieerde het debatverzoek dat tot de meeste ophef leidde in de vergadering. Vol ontsteltenis maakte hij duidelijk, tijdens zijn maidenspeech, dat Provinciale Staten de morele plicht heeft zich in te zetten voor boeren die het slachtoffer kunnen worden van dieractivisten. De aanleiding was natuurlijk de inval van dieractivisten op een boerderij in Boxtel op 13 mei. De autoriteiten hadden op dat moment geen goed verweer. Leendert riep in een motie op om vanuit Gedeputeerde Staten bij gemeenten aan te dringen op het maken van een plan van aanpak om zo effectief mogelijk te kunnen handelen mocht iets dergelijks ook in een Gelders dorp plaatsvinden.
De oproep van Leendert ging voor veel partijen iets te ver. Ligt dit wel binnen de verantwoordelijkheid van de Provincie? Duidelijk werd dat alle partijen een statement wilde maken om de boeren te steunen. Het gaat immers om de veiligheid van alle inwoners van Gelderland. Commissaris John Berends was blij met de aanzet van Leendert en bood daarom een oplossing in zijn rol als Rijksheer. In deze hoedanigheid heeft de Commissaris toegezegd actief contact op te nemen met de driehoek regio-chef (politie), de regio-burgemeester en het Openbaar Ministerie. Daarnaast, omdat de regio ook Overijssel omvat, neemt hij ook contact op met de Commissaris van Overijssel.
Kortom een groot succes voor 50PLUS en Leendert in het bijzonder, want de toezeggingen die gedaan zijn overtreffen de tekst van de motie.

Luchthaven Lelystad

Unaniem werd ook de motie aangenomen die Gedeputeerde Staten verzoekt zich uit te spreken tegen de autonome groei van Luchthaven Lelystad en bezwaar te maken tegen de verkeersverdeelregel zoals deze is voorgesteld aan de EU.

Mocht u als lezer het debat willen terugluisteren dan kan dit via onderstaande link:
https://channel.royalcast.com/gelderland/#!/provinciegelderland/20190522_1

De eerstvolgende Statendagen (volgens het nieuwe vergadermodel BOB) vinden plaats op de woensdagen 5 en 19 juni. Op maandag 27 mei om 15.00 uur zijn de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Alle vergaderingen vinden plaats in het Huis der Provincie.

Volg 50PLUS Gelderland
Dit bericht is geplaatst in Nieuws Fractie met de tags , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.