Vechten tegen eenzaamheid!

Woensdag 11 november vertegenwoordigden Marcel Bruins en Leendert Lodder 50PLUS tijdens de Provinciale Statenvergadering.

Het belangrijkste onderwerp van deze vergadering was de Begroting van 2021.

Begroting 2021

Leendert voerde het woord namens 50PLUS tijdens de begrotingsbehandeling. In zijn betoog begon Leendert over de corona problematiek en de gevolgen die dit met zich mee brengt. Naast de gezondheid die in gevaar komt, ligt er ook een recessie om de hoek. Nu de financieel economische gevolgen meer gevoeld worden verdwijnt het solidariteitsbeginsel snel uit zicht. Met sociale isolatie en vereenzaming tot gevolg.

De fractie van 50PLUS zocht naar middelen om de sociale isolatie en vereenzaming te verminderen. Middels een drietal moties wil de fractie hier iets in betekenen. Een motie is een manier om Gedeputeerde Staten op een specifiek onderwerp in beweging te krijgen.

Cultuur helpt tegen isolement

De eerste motie had als doel meer “Gelderse” inhoud op TV Gelderland te krijgen. Denk hierbij aan het uitzenden van Gelderse orkesten, programma’s over Gelderse cultuur en bezienswaardigheden. De programmering van TV Gelderland is nu dusdanig dat hiervoor juist overdag voldoende ruimte is. Voor ouderen die minder mobiel en geïsoleerd zijn zou dit mogelijkheden bieden om weer meer deel uit te maken van de maatschappij.

Beleid tegen eenzaamheid

De tweede motie was er op gericht om beleid te laten ontwikkelen tegen eenzaamheid voor ouderen en gehandicapten. Zelfredzaamheid is voor deze doelgroepen geen vanzelfsprekendheid. Tevens zijn zij dusdanig specifiek en bijzonder dat apart beleid wenselijk is. Neem daarbij het toenemende aantal ouderen in onze provincie en de noodzaak is geboren. Denk hierbij aan, bijvoorbeeld, het ontwikkelen van innovatieve zorgoplossingen en een andere manier van inrichten van de zorg.

Vervoer tegen eenzaamheid

Tijdens zijn betoog over de derde motie benadrukte Leendert dat corona ook het Openbaar Vervoer in zwaar weer heeft gebracht. Een aantal OV-voorzieningen zijn al stopgezet. Het betreft hier vaak vangnetvormen van OV die vaak gebruikt worden door ouderen, gehandicapten en sociale minima. In de motie roept Leendert op om deze, vaak kleinschalige, vervoersinitiatieven financieel te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is Mobuur uit Apeldoorn.

Jammer genoeg heeft geen van de drie moties een meerderheid gehaald in de Staten.

Naast bovenstaande punten had Leendert in zijn betoog ook aandacht voor de bouw van betaalbare  energie-neutrale en levensloopbestendige woningen voor ouderen. De huizen, op eigen kosten, aanpassen aan de eisen van de energietransitie is voor een grote groep ouderen onhaalbaar.

Vergadering bijwonen

De eerstvolgende Beeldvormende-sessies en Oordeelsvormende-sessies zijn op 18 en 25 november. De eerstvolgende Provinciale Statenvergadering vindt plaats op woensdag 9 december.
De vergaderingen kunt u volgen via Statenlive.

Volg 50PLUS Gelderland
Dit bericht is geplaatst in Nieuws Fractie met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.