Programma WS Gelderland

Dit is het programma van 50PLUS voor de Waterschaps-verkiezingen op 20 maart 2019.

Waar doen we het voor?

50PLUS vindt dat als het eropaan komt wij de problemen en uitdagingen in de waterschappen samen kunnen oplossen. Wij hebben alles in huis om de grote vraagstukken van deze tijd aan te kunnen en op te lossen niet alleen voor U, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Ons doel is op te komen voor iedereen.

50PLUS staat op het standpunt dat het waterschap op een zuivere, financieel en maatschappelijk verantwoorde en zorgvuldige wijze haar kerntaken moet uitvoeren.
50PLUS streeft dan ook naar een goede financiële huishouding van de waterschappen. Wij zetten ons in voor een flexibele en goed gestructureerde organisatie.
50PLUS vindt dat het waterschap een brede maatschappelijke taak heeft. Het waterschap is er voor landbouw, stad en dorp, natuur, recreatie en cultuurhistorie. Daarbij hoort een meer dan passende verdeling van de waterschapslasten.

Klimaatverandering – met daardoor meer kans op wateroverlast en watertekort – is een extra uitdaging voor een veilig waterbeheer. Dit vraagt ook om meer waterbewustzijn van alle burgers. Water is essentieel voor alle leven. Dat is zo vanzelfsprekend dat we er nauwelijks bij stilstaan. Water is ook een belangrijk economisch goed, omdat schoon water van groot belang is voor tal van sectoren in Nederland: drinkwater, recreatie, landbouw, drankenindustrie, enz. Een goed waterbeheer is in ons eigen belang.
50PLUS vindt daarom ook dat water niet kosteloos mag worden vervuild en gebruikt.

Waterbeheer is heel belangrijk en kan ook landelijke grote impact hebben en dus is het ook een nationaal politiek onderwerp. Daarom is inbreng vanuit de landelijke politiek niet vreemd, maar juist gewenst.
50PLUS heeft duidelijke opvattingen over het water- en zuiveringsbeheer van de waterschappen. Wij lichten ons programma graag toe.

De speerpunten van 50PLUS

  • Focus op kerntaken: waterveiligheid en voldoende en schoon water
  • Toekomstgericht duurzaam waterbeheer
  • Goede financiële huishouding en optimale toegankelijke en gestroomlijnde organisatie
  • Democratisch gekozen volksvertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur van de Waterschappen, geen belangenverstrengelingen
  • Opwekken energie (wind – biogas – zon – water), op alle manieren CO2 beperken, gebruik van drones in plaats van dienstwagens
  • Samenwerken aan een brede biodiversiteit langs onze waterwegen, dijken en wateren geschikt maken voor recreatie (in samenwerking met het bedrijfsleven en gemeentes)
  • Waterzuiveringslasten differentiëren naar gezinsgrootte, bv via drinkwatergebruik, stimuleringsregeling voor hergebruik water (regenwater)
  • Grondstoffenfabrieken opstarten en in de markt zetten
  • Samenwerking verbeteren tussen waterschappen (kostenbesparing), aanbesteden van opdrachten gericht op het verkrijgen van duurzame en innovatieve oplossingen en ideeën.

Dit is de “lokale” pagina van de drie Gelderse Waterschappen en onderdeel van het 50PLUS Hoofdlijnen programma 2019-2023.

Volg 50PLUS Gelderland

Reacties zijn gesloten.