Nieuwe coalitie wil geen gedeputeerde voor Seniorenbeleid!

De Statenleden Marcel Bruins en Leendert Lodder waren 5 juni aanwezig bij de Provinciale Statenvergadering die vooral in het teken stond van de bespreking van het nieuwe coalitieakkoord “Samen voor Gelderland”.

Wisseling van de wacht

De vergadering begon allereerst met het kennismaken van de nieuwe gedeputeerden. Er was voldoende gelegenheid om vragen te stellen en duidelijk te krijgen welke denkbeelden zij hebben. Daarna was er tijd voor de aftredende gedeputeerden om hun afscheidsspeech uit te spreken.

Betoog coalitieakkoord “Samen voor Gelderland”

De bespreking van het coalitieakkoord leidde tot behoorlijk wat commentaar van de oppositiepartijen.
In zijn betoog startte Marcel met de opmerking dat het woord “ouderen” maar één keer voorkomt in het hele 43 pagina’s tellende coalitieakkoord. Later in zijn betoog diende Marcel een motie in om een gedeputeerde te belasten met de portefeuille Seniorenbeleid. Helaas is de nieuwe coalitie van mening dat dit overbodig is en ouderen gewoon in het normale beleid mee kunnen. Voor de fractie van 50PLUS betekent dit dat we nog een stapje harder moeten lopen om de ouderen op de Provinciale agenda te krijgen.

Uiteraard was de roep om een gedeputeerde Seniorenbeleid niet het enige wapenfeit in Marcels betoog.
Het akkoord is doorspekt met het woord “samen”. Vooral de samenwerking met gemeenten is voor 50PLUS een bron van zorg. Veel gemeenten zitten op dit moment, door beleid uit Den Haag, in zwaar weer. Er is geen geld voor ambitieuze plannen, zij moeten nog maar zien of de basisvoorzieningen overeind kunnen blijven. Daarom is het de vraag of ze nu wel zitten te wachten op meer samenwerking met de Provincie.

Veiligheid is ook voor 50PLUS erg belangrijk. Marcel maakte de coalitie attent op een initiatief in Tubbergen. Hier hebben ouderen een persoonsalarm met een rechtstreekse verbinding met de politie. Dit werkt zo goed dat Tubbergen al jaren een van de veiligste gemeenten van het land is. Hopelijk gaat deze coalitie ook prioriteit geven aan dit soort initiatieven.

Wat betreft duurzaamheid maakt 50PLUS zich zorgen om de manier hoe de ouderen betrokken moeten worden bij de energietransitie. De investeringen die hiermee gemoeid zijn, hebben immers een lange terugverdientijd. We zijn erg benieuwd of de coalitie iets met deze zorgen gaat doen.

Marcel kwam in zijn betoog ook terug op het vastzitten van de woningmarkt. 50PLUS verlangt van de Provincie een echte regierol. Het is duidelijk dat de afwachtende houding van de afgelopen jaren niets heeft geholpen. Helaas gaf de formateur aan hier een andere rol voor de Provincie te zien.
Marcel gaf wel een tip mee om iets aan de ellende op de woningmarkt te doen. Wekelijks komt er in Gelderland een boerenerf vrij. Boeren stoppen met hun bedrijf. Marcel benadrukte dat deze boerenerven niet mogen worden opgekocht door westerlingen, maar dat ze gebruikt zouden moeten worden als woon-units voor gemengde doelgroepen. Denk hierbij aan jongeren, ouderen en gezinnen door elkaar.

Hierboven zijn een aantal highlights uit Marcels betoog. De volledige tekst kunt u naluisteren en bekijken via onderstaande link:
https://channel.royalcast.com/gelderland/#!/provinciegelderland/20190605_1

Vergadering bijwonen

De eerstvolgende Statendagen (volgens het nieuwe vergadermodel BOB) vinden plaats op de woensdagen 19 juni en 3 juli. De vergaderingen live kijken kan via Statenlive, www.gelderland.nl/statenlive. Bijwonen vanaf de publieke tribune in het Huis der Provincie kan natuurlijk ook.

Volg 50PLUS Gelderland
Dit bericht is geplaatst in Nieuws Fractie met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.