Fractievolgers in de “carrousel”

De Statenleden Marcel Bruins en Leendert Lodder waren 27 november aanwezig bij de Provinciale Statenvergadering om de belangen van 50PLUS en haar achterban te behartigen. De geagendeerde onderwerpen waren echter beperkt om over te schrijven. Daarom staan we in dit artikel stil bij de beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen die in het ochtenddeel van de Statendag plaatsvinden.

De meest in het oog springende onderwerpen die in de “carrousel” aan de orde kwamen waren: de nota van uitgangspunten spoor, de doorrekening energiedoelstelling 2030 en de technische briefing monumentaal erfgoed.

Nota van uitgangspunten spoor

Ruud Bakkers vertegenwoordigde de fractie van 50PLUS bij de oordeelsvormende vergadering over de nota van uitgangspunten spoor. Ruud legde er vooral de nadruk op dat het voor 50PLUS onacceptabel is dat anno 2019 er nog steeds treinen rijden zonder toiletten. Het huidige college wil geen geld beschikbaar stellen om de treinstellen zonder toiletten aan te passen. Het gaat hier om treinen die nog tot het jaar 2037 moeten rijden. Dit levert veel ongemakken voor ouderen en andere doelgroepen.

Doorrekening energiedoelstelling 2030

Tijdens het beeldvormend overleg over de doorrekening energiedoelstelling 2030 werd 50PLUS vertegenwoordigd door Theo Weijers. Theo maakte zich in zijn betoog zorgen over het gegoochel met cijfers en maatregelen die niet haalbaar zijn. Er moet meer gedaan worden aan het draagvlak onder de bevolking via RES-bijeenkomsten (Regionale Energie Strategieën).

Technische briefing monumentaal erfgoed

Leo Kok liet zijn expertise gelden tijdens de beeldvormende technische briefing monumentaal erfgoed. Het viel Leo op dat de deelnemers aan het overleg vooral voor eigen belang gaan, de subsidie binnenhalen is min of meer het heilige doel. De ambitie om samen te werken ontbreekt. De vraag die gesteld zou moeten worden is “Voor wie doe je het?”. Het doel kan beter bereikt worden door te verenigen en elkaars krachten te gebruiken in plaats van anderen als concurrenten te zien.

Vergadering bijwonen

De eerstvolgende Statendag vindt plaats op de woensdag 11 december. De vergaderingen vinden plaats in het Huis der Provincie.

Volg 50PLUS Gelderland
Dit bericht is geplaatst in Nieuws Fractie met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.