50PLUS wil meer woonzekerheid voor ouderen

De eerste digitale carrousel vergadering was een feit op woensdag 13 mei. Theo Weijers en Leo Kok verdedigden de belangen van de achterban van 50PLUS.

Actieplan Wonen Gelderland

De oordeelsvormende sessie over het Actieplan Wonen Gelderland was het onderwerp van Theo.
In zijn betoog benadrukte hij dat voor 50PLUS het goed kunnen wonen voor 50-plussers van het grootste belang is. Maar uiteraard moet er ook aandacht gegeven worden aan andere groepen.

Veel ouderen wonen in, voor hun, ongeschikte woningen en ontbreken de juiste faciliteiten in de buurt. De vraag is of er voldoende rekening wordt gehouden met mogelijkheden van doorstroming van ouderen naar geschikte woningen. Ook leegstaande kantoren zouden kunnen worden omgebouwd naar woningen voor ouderen.

Theo benadrukte dat nieuwe woonvormen voor ouderen ontbreken in het plan. Sinds de sluiting van de bejaardentehuizen is er grote behoefte aan vormen van beschermd wonen.

Een punt van zorg is de beperkte rol van de Provincie. Deze zou mogen worden uitgebreid waardoor de Provincie meer mogelijkheden krijgt om in te grijpen op de woningmarkt.

Vitaal Openbaar Bestuur

Leo nam deel aan de oordeelsvormende vergadering over Vitaal Openbaar Bestuur.
Hij las die ochtend een alarmerend artikel in de Stentor. De impact van Covid-19 is langdurend en hier wordt in de Statenbrief te weinig rekening mee gehouden. De Statenbrief wordt ingehaald door de werkelijkheid. Meer nadruk op lange termijn effecten van Covid is nodig. Volgens de gedeputeerde biedt de Statenbrief de ruimte om meer mee te doen en is niets in beton gegoten.

De rechtszekerheid kan ook in het geding komen. De benoemde principes geven weinig houvast. Meer uitwerking van criteria zou noodzakelijk zijn om dit te voorkomen.

Leo vroeg zich af wat de rol van de Provincie is. Het lijkt alsof alleen de gemeenten aan de bel trekken. De gedeputeerde maakte duidelijk dat het initiatief ook vanuit de Provincie kan komen indien er zorgen zijn over bijvoorbeeld de financiƫn of de uitvoering van taken. De Provincie gaat dan met de betreffende gemeenten in gesprek om tot een oplossing te komen.

Vergadering bijwonen

De eerstvolgende carrousel vergaderingen vinden plaats op 20 en 27 mei. De eerstvolgende Provinciale Statenvergadering vindt plaats op woensdag 27 mei.
Alle vergaderingen kunt u volgen via Statenlive.

Volg 50PLUS Gelderland
Dit bericht is geplaatst in Nieuws Fractie met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.