50PLUS is tegen de afbraak van verzorgingstehuizen!

Statenlid Marcel Bruins was 3 juli aanwezig bij de Provinciale Statenvergadering om de belangen van 50PLUS en haar achterban te behartigen. Het voorbereidende werk is natuurlijk het werk van de volledige fractie van 50PLUS.

De meest in het oog springende onderwerpen in deze vergadering waren: Burgerinitiatief Stop de bomenkap langs N-wegen, Proeftuin aardgasvrij maken bestaande woonwijken en de Perspectiefnota 2020.

Stop de bomenkap

5OPLUS kan zich volledig vinden in het burgerinitiatief Stop de bomenkap. Dit initiatief wil dat er gestopt wordt met het roekeloos kappen van bomen langs de N-wegen in Gelderland. Marcel gaf in zijn betoog aan dat het zonde is dat het mooie landschap onnodig wordt aangetast. Het burgerinitiatief werd unaniem aangenomen.

Proeftuin aardgasvrije woonwijken

De Proeftuin aardgasvrij maken gaat om een tweetal proeftuinen, in Ermelo en Arnhem, waar geëxperimenteerd kan worden met manieren om wijken aardgasvrij te maken. Deze ervaringen zijn nodig om in de toekomst de doelstellingen van de energietransitie te realiseren. Voor 50PLUS is het vooral belangrijk dat kennisdeling zal leiden tot goedkopere en efficiënte initiatieven in de toekomst. Kennisdeling niet alleen binnen Gelderland, maar ook met proeftuinen in andere provincies, zoals Marcel in zijn betoog duidelijk maakte!

Perspectiefnota 2020

De Perspectiefnota geeft weer hoe het nieuwe college de plannen voor Gelderland voor de komende jaren wil gaan invullen. Marcel maakte duidelijk zich zorgen te maken om het milieu en de voortgang van de energietransitie. De economie groeit hard en dat houdt in dat de wegen dichtslibben met vrachtwagens en er op diverse plaatsen kilometerslange loodsen langs de snelwegen staan. Hebben we onze economische top niet bereikt?
De energietransitie komt “handjes” tekort. Het grote tekort aan technisch personeel noopt ertoe dat we het ons niet kunnen veroorloven nutteloze projecten te starten.

Marcel vervolgde zijn betoog met zorgen over het Openbaar Vervoer. Te vaak wordt er onvoldoende rekening gehouden met ouderen. Missen zij straks de bus? De provincie moet alles op alles zetten om het ook voor deze groep goed te regelen.

De verdere afbraak van verzorgingstehuizen leidt tot mensonterende toestanden voor steeds meer ouderen. Mensen worden gedwongen om steeds langer thuis te wonen. De gevolgen hiervan zijn inmiddels duidelijk. Er hoeft ook maar iets te gebeuren en ouderen belanden bij de crisisopvang. 50PLUS verlangt terug naar vroeger toen het goed geregeld was en wil dat er meer geld gaat naar verzorgingstehuizen. De afbraak moet stoppen.

Ouderen werkzoekenden komen er volgens Marcel nog steeds bekaaid van af. Gezien de huidige welvaart is dat onacceptabel. Er zal meer geld moeten worden begroot om deze groep aan een baan te helpen.

Ter afsluiting van zijn betoog maakte Marcel nog enkele opmerkingen over Cultuur. De Gelderse museumdag vind 50PLUS een goed idee. Maar nog mooier zou het zijn als deze dag wordt uitgebreid met kennismaking met erfgoed. Zo kunnen nog meer mensen zien hoe mooi Gelderland is.
Het sluiten van bibliotheken in veel gemeenten is een doorn in het oog van 50PLUS. Zeker in kleine gemeenten is de “Bieb” de kern van een gemeenschap. De provincie zou meer geld moeten besteden om de sluitingen tegen te gaan.

Vergadering bijwonen

Dit was de laatste Statendag voor het zomerreces. De eerstvolgende Statendagen vinden plaats op de woensdagen 11 en 25 september. Alle vergaderingen vinden plaats in het Huis der Provincie.

Volg 50PLUS Gelderland
Dit bericht is geplaatst in Nieuws Fractie met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.