Algemeen

gelderlandSuccesvolle Tweede Kamerverkiezingen

Ruim 17.000 Gelderse kiezers kozen bij de Statenverkiezingen van 2 maart 2011 voor 50PLUS. Door deze steun kreeg 50PLUS destijds één zetel in het Gelders parlement. Roelof Mulder zat voor 50PLUS in de Provinciale Staten van Gelderland.

Ook in de meeste andere provincies werden leden van 50PLUS in het provinciebestuur gekozen. Niet alleen erg belangrijk voor de invulling van het provinciale bestuur, maar ook voor de landelijke politiek. De leden van de Eerste Kamer worden immers door de Statenleden gekozen. Voor 50PLUS zit Jan Nagel dankzij deze verkiezingen in de Eerste Kamer.

Verkiezingen maart 2015
De verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen in maart 2015 waren een geweldig succes voor 50PLUS. Dit succes is niet uit de lucht komen vallen. Daar is hard voor gewerkt door veel mensen die de partij een warm hart toedragen.
In alle provincies kwam de partij in de Provinciale Staten, met uitzondering van Groningen. Bij de Waterschapsverkiezingen kwam 50PLUS vanuit het niets met 23 personen in 18 Waterschappen.

In de Provinciale Staten van Gelderland wist 50PLUS zijn zetel te behouden dankzij de ruim 22.000 kiezers en heeft Marcel Bruins, bestuurslid en secretaris in het afdelingsbestuur van Gelderland, het stokje overgenomen van Statenlid Roelof Mulder. In de afgelopen vier jaar heeft Roelof Mulder met enthousiasme en toewijding 50PLUS binnen de Staten op de kaart gezet.
Ook heeft 50PLUS in Gelderland in alle drie de Waterschappen een zetel behaald: Waterschap Rivierenland (Jan Opschoor), Waterschap Vallei en Veluwe (Gerrit Sprik) en Waterschap Rijn en IJssel (Ernst te Velde). De drie bestuurders zijn na hun benoeming met veel energie aan de slag gegaan om de belangen van 50PLUS voor de komende zes jaar zo goed mogelijk te behartigen.

De verkiezingen voor de Eerste Kamer op 26 mei 2015 leverden 50PLUS de al verwachte twee zetels op. Voor Jan Nagel betekende zijn herverkiezing dat hij aan zijn tweede periode als Eerste Kamerlid begint. Martin van Rooijen komt nieuw in de Eerste Kamer. Hij is voorzitter van de Koepel van Verenigingen van Gepensioneerden en oud-staatssecretaris van Financiën.
Met twee man sterk in de Eerste Kamer kan de stem van de partij luider klinken en van grotere betekenis zijn bij stemmingen over het kabinetsbeleid.

Verkiezingen maart 2017
Na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 komt 50PLUS met vier zetels in de nieuwe Tweede Kamer. De vierkoppige fractie, bestaande uit Henk Krol, Léonie Sazias, Martin van Rooijen en Corrie van Brenk, zal zich de komende vier jaar vooral inzetten voor het stoppen van de pensioenroof en het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar, het herstellen van de koopkracht van ouderen en het stoppen van de afbraak van de zorg.

Website
Op de website vindt u alle informatie over de Gelderse Statenfractie, het Gelders bestuur en de Waterschappen. Tevens leest u hier het laatste nieuws en natuurlijk het provinciale programma 2015-2019 met de daarbij horende speerpunten van de Provinciale Staten en de Waterschappen.

Contact
Voor informatie en contact kunt u mailen naar sercretaris@50plusgelderland.nl of bellen met een van de telefoonnummers genoemd bij het Gelders bestuur of de Gelderse Statenfractie.

Volg 50PLUS Gelderland

Reacties zijn gesloten.