Algemeen

gelderlandSuccesvolle Gemeenteraads- verkiezingen 2018

Verkiezingen 2011

Ruim 17.000 Gelderse kiezers kozen bij de Statenverkiezingen van 2 maart 2011 voor 50PLUS. Door deze steun kreeg 50PLUS één zetel in het Gelders parlement. Roelof Mulder zat voor 50PLUS in de Provinciale Staten van Gelderland.

Ook in de meeste andere provincies werden leden van 50PLUS in de Staten gekozen. Niet alleen erg belangrijk voor de invulling van het provinciale bestuur, maar ook voor de landelijke politiek. De leden van de Eerste Kamer worden immers door de Statenleden gekozen. Voor 50PLUS zit Jan Nagel dankzij deze verkiezingen in de Eerste Kamer.

Verkiezingen 2015

De verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen in maart 2015 waren een geweldig succes voor 50PLUS. Dit succes is niet uit de lucht komen vallen. Daar is hard voor gewerkt door veel mensen die de partij een warm hart toedragen.
In elf provincies kwam de partij in de Provinciale Staten. Bij de Waterschapsverkiezingen kwam 50PLUS vanuit het niets met 23 personen in 18 Waterschappen.

In de Provinciale Staten van Gelderland wist 50PLUS zijn zetel te behouden dankzij de ruim 22.000 kiezers en heeft Marcel Bruins, bestuurslid en secretaris in het afdelingsbestuur van Gelderland, het stokje overgenomen van Statenlid Roelof Mulder. In de afgelopen vier jaar heeft Roelof Mulder met enthousiasme en toewijding 50PLUS binnen de Staten op de kaart gezet.
Ook heeft 50PLUS in Gelderland in alle drie de Waterschappen een zetel behaald: Waterschap Rivierenland (Jan Opschoor), Waterschap Vallei & Veluwe (Gerrit Sprik) en Waterschap Rijn & IJssel (Ernst te Velde). De drie bestuurders zijn na hun benoeming met veel energie aan de slag gegaan.

De verkiezingen voor de Eerste Kamer op 26 mei 2015 leverden 50PLUS de al verwachte twee zetels op. Voor Jan Nagel betekende zijn herverkiezing dat hij aan zijn tweede periode als Eerste Kamerlid begint. Martin van Rooijen komt nieuw in de Eerste Kamer. Hij is voorzitter van de Koepel van Verenigingen van Gepensioneerden en oud-staatssecretaris van Financiën.
Met twee man sterk in de Eerste Kamer kan de stem van de partij luider klinken en van grotere betekenis zijn bij stemmingen over het kabinetsbeleid.

Verkiezingen 2017

Na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 komt 50PLUS met vier zetels in de nieuwe Tweede Kamer. De vierkoppige fractie, bestaande uit Henk Krol, Léonie Sazias, Martin van Rooijen en Corrie van Brenk, zal zich de komende vier jaar vooral inzetten voor het stoppen van de pensioenroof en het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar, het herstellen van de koopkracht van ouderen en het stoppen van de afbraak van de zorg.

Verkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 nam 50PLUS in 20 gemeenten in heel Nederland deel aan de Gemeenteraadsverkiezingen. Met de zetel die de partij in 2017 al binnenhaalde in Leeuwarden komt het aantal gemeenteraadsleden op 34! Een prachtig resultaat dat 50PLUS ook in gemeenten op de kaart zet.
In Gelderland behartigen drie raadsleden in Apeldoorn en één raadslid in Nijmegen de belangen van de 50-plussers binnen hun gemeente.

Website

Op de website vindt u alle informatie over de Gelderse Statenfractie, het Gelders bestuur en de Waterschappen. Tevens leest u hier het laatste nieuws en natuurlijk het provinciale programma 2015-2019 met de daarbij horende speerpunten van de Provinciale Staten en de Waterschappen.

Contact

Voor informatie en contact kunt u mailen naar sercretaris@50plusgelderland.nl of bellen met een van de telefoonnummers genoemd bij het Gelders bestuur of de Gelderse Statenfractie.

Volg 50PLUS Gelderland

Reacties zijn gesloten.